Hari ini (22 April 2011) semua orang Kristiani beribadah memperingati hari Jum'at Agung. Dan juga dalam gereja GKE, seperti biasa dalam ibadah Jumat Agung selalu diadakan pelayanan Perjamuan Kudus, tentunya hanya yang sudah sidi boleh menerima perjamuan ini. Yah , saya baru tahun ini belajar katekisasi, jadi saya belum bisa menerima Perjamuan Kudus.

Bagaimana kita memaknai Jum'at Agung dalam kehidupan kita ?

Bagi saya, Jum'at Agung yaitu tidak hanya memperingati hari dimana Tuhan Yesus wafat tetapi juga memperingati sungguh besar kesetiaan-Nya dalam perutusan Bapa dan kerelaan-Nya dengan memberikan nyawa-Nya demi menebus dosa-dosa kita sebagai manusia yang berdosa.

Kesetiaan menuntut sebuah pengorbanan, pengorbanan seringkali disertai beberapa penderitaan. Seperti yang dialami Tuhan Yesus, Dia rela menyerahkan nyawa-Nya untuk menebus dosa kita. Ketika Ia disalibkan, Ia disamakan dengan orang yang melakukan tindakan kriminal. Begitu besar pengorbanan yang dialami oleh-Nya.

Dimasa sekarang banyak orang yang mengambil keputusan tertentu, padahal dia pun tahu kalau dia mengambil keputusan itu pasti dia akan dituntut sebuah atau beberapa pengorbanan. Mengapa demikian ? Karena dia tahu akan arti atau makna dari pengorbanan yang dijalaninya demi keputusannya itu sendiri.

Bagaimana dengan kita ? Sanggupkah berkorban demi keputusan kita sendiri ? Sanggupkah kita berkorban demi orang lain ?

date Thursday, April 21, 2011

0 comments to “Jum'at Agung”

Leave a Reply:

Tulis Buku Tamu yaa..